Om vindkraft

Efter 3-8 månader har ett vindkraftverk producerat all den energi som åtgått vid tillverkningen av verket. Därefter produceras ren energi under den period (20 – 25 år) som är verkets beräknade livslängd.

Ett vindkraftverk med en installerad effekt på 2 MW (2000 kW) kan beroende på vindläge ge mellan 5 – 6 miljoner kWh per år. (det är sådana vindkraftverk som dem i Skörstorp, de har en årlig produktion på ca 5, 5 miljoner kWh) Nästa generations vindkraftverk som beräknas vara på marknaden om ca två år beräknas producera nästan dubbelt så mycket, trots endast ca 15-20 meter högre totalhöjd.

Vindkraftverken i Skörstorp är delägda av lokalbefolkning och andra intresserade i kommunen, Eolus Vind AB som har projekterat och byggt dessa och många andra vindkraftverk (totalt ca 200 st, det är ca 20% av Sverieges totala antal vindkraftverk) har som policy att alltid erbjuda lokalt delägarskap till markägare och grannar.

Produktion av vindkraftsel:

• Sverige: Nuvarnade produktion ca 2 TWh/år

• Riksdagens planeringsmål är:

• 10 TWh till år 2015

• 30 TWh till 2020

• Tillväxten i världen inom vindkraftssektorn: cirka 25% per år

kWh = kilowattimmar = 1000 wattimmar
MWh = Megawattimmar = 1000 kilowattimmar (en miljon wattimmar)
TWh = TeraWattimmar = 1000 Megawattimmar

kW, MW och TW är när man pratar effekt, hur stor effekt t.ex ett vatten- eller vindkraftverk har. kWh, MWh och TWh är själva produktionen av el.