Välkommen

I en värld där klimatförändringarna gör sig allt mer påminda är förnyelsebar energi en viktigt del för att bromsa den globala uppvärmningen. Energi är också en källa till konflikt, därför är det viktigt att det finns många olika alternativ och att många som engagera sig.
Vi i Qvinnovindar, Q2 och Qvinnovindar Sverige har valt att satsa på vindkraft.
Vi har visat på att med små medel men tillsammans så kan man göra saker som man inte trodde vara möjligt. Med engagemang kan man komma långt.