Om Qvinnovindar

Qvinnovindar bildades 2007 av 10 kvinnor med olika bakgrund. Syftet med föreningen är att äga vindkraft som producerar el, ta vara på affärsmöjligheterna innom förnyelsebar energi, medverka till en mer hållbar framtid men också att vara inspiratörer och visa vägen att man med små medel men genom samverkan kan engagera och investera i förnyelsebar energi. Vi har haft god hjälp av Coompanion-kooperativ utveckling i våra olika projekt.
Det har varit en händelserik resa genom åren med nya projekt såsom Q2 och Qvinnovindar Sverige. Det har också blivit nya kunskaper och kontakter på vägen.
Qvinnovindar inriktar sig nu mer på att inspirera och dela med sig av sina kunskaper genom föreläsningar, ta emot studiebesök och nätverka.
Q2 är den andra ekonomiska vidkraftsföreningen som Qvinnovindar bildade, den har som uppgift att förvalta medlemmarnas ägande och intresse i Källebergs vind.
Qvinnovindar Sverige (QS) är det tredje projektet som också en ekonomisk vindkraftsförening där både Qvinnovindar och Q2 har andel. QS äger i sin tur andel i Knutskulle. QS är den föreningen som i framtiden kommer att jobba med utveckling av verksamheten på olika sätt.