Kontakta oss

Du når Qvinnovindar via

Wanja (Ordförande i Qvinnovindar): wallemyr.kberg@telia.com
+46(0)515-37231 +46(0)70991745

Sara (Medlem Qvinnovindar): sara.qvinnovindar@gmail.com

Neta (Medlem Qvinnovindar): neta@ekonomgruppen.se